Поиск по сайту: 

220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 (как проехать)

Справка: +375 17 272-77-32

Регистратура: +375 17 370-70-39

Регистратура КПО: +375 44 756-03-65

Платные услуги: +375 17 231-78-64

  Шуъбаи рентгенологи

  Шуъбаи рентгенологи 15 октябри соли 2012 таъсис ёфта, барои ташхиси беморон аз Чумхурии Беларус равона карда шудааст. Ба гайр аз ин барои ташхиси шахрвандони давлатхои хоричи дуру наздик ба таври пулаки аз он чумла барои иттиходи давлатхои сохибистиклол, шарки дурру наздик, Аврупо, ИМА, Канада, Хиндустон равона карда шудааст. Шуъба ба дастгоххои хозиразамон тачхизонида шудааст.

  Табибони шуъба:

  • Антоненко Александр Иванович – мудири шуъба, духтури дарачаи оли. Донишкадаи давлатии тиббии Витебскро хатм намудааст, дар сафи армияи иттиходи шуърави хизмат намудааст, духтури шуъбаи ташхиси нурии беморхонаи шахрии клиники № 10, 432-юм госпитали сархарбии клиники, мудири шуъбаи компютери ва магнити-резонанси беморхонаи шахрии клиники №5 ш. Минск мебошад. Муалифи корхои илмии 3 патенти навовари, 5 рационализатори ва 76 макола мебошад.
  • Авласевич Анна Арсентьевна - духтури ташхиси шуоии дарачаи аввал. Донишкадаи давлатии тиббии Минскро хатм намудааст, духтури рентганологи беморхонаи шахрии клиники №5 кор кардааст. Муалифи корхои илмии 1 патенти навовари ва 16 макола мебошад.
  • Науменко Дмитрий Валерьевич – духтури ташхиси шуоии дарачаи аввал. Донишкадаи давлатии тиббии Витебскро хатм намудааст, духтури шуъбаи ташхиси нурии беморхонаи шахрии клиники № 10, духтури шуъбаи компютери ва магнити-резонанси беморхонаи шахрии клиники №5 ш. Минск кор кардааст. Муалифи корхои 27 макола мебошад.
  • Фурса Сусанна Евгеньевна - духтури ташхиси шуоии дарачаи аввал. Донишкадаи давлатии тиббии Минскро хатм намудааст, духтур-рентгенологи Беморхонаи ёрии таъчили ва беморхонаи шахрии клиники №5 ш. Минск кор кардааст. Муалифи корхои 9 макола мебошад.
  • Смолякова Ольга Владимировна - духтури ташхиси шуоии дарачаи аввал. Донишкадаи давлатии тиббии Минскро хатм намудааст, духтури шуъбаи ташхиси нурии беморхонаи шахрии клиники № 10. Муалифи корхои 3 макола мебошад.
  • Антоненко Сергей Александрович - духтури ташхиси шуоии дарачаи аввал. Хатмкунандаи Донишгохи давлатии тиббии Белорусия мебошад, духтури рентгенологи дармонгохи кудаконаи №8, духтури компютери ва магнити-резонанси Маркази таббии корхонаи трактори. Муалифи 4 макола мебошад.
  • Сопич Наталья Юрьевна – духтури ташхиси шуоии дарачаи дуюм. Хатмкунандаи Донишгохи давлатии тиббии Белорусия мебошад.
  • Чикалова Лолита Валерьевна – духтур- рентгенолог. Хатмкунандаи Донишгохи давлатии тиббии Белорусия мебошад.

  Расм 1. Кормандони шуъба

  Сохтори шуъба:

  Утоки рентгенологи

  Утоки рентгенологии МЧИТ асабшиноси ва чаррохии асаб ба шуъбаи рентгенологи мансуб аст.

  Расм. 2. Дастгохи шуоии «КОСМОС УНИВЕРСАЛ»

  Тачхизотхои утоки рентгенологи аз дастгохи раками рентгении « КОСМОС УНИВЕРСАЛ» истехсоли Чумхурии Беларус. Бартарии ин дасгох аз ониборат аст, ки – аз худ кунии сифати аълои аксхои рентгени, аз он чумла устухонхо ва бофтахои мулоим, аз худкунии аксхои рентгении гуногуншакл, нихоят кам кабулкунии нурхои рентгени ба бемор. Имкониятхои дастгох барои истифодаи технологияи раками барои тамоми намуди ташхис, акси визуали дар манитор, бакайдгири дар маълумотномаи электрони, коркарди компютери ва ташкили бойгонии электрони.

  Ташхисхои рентгенологии гузаронидашуда – дар утоки рентгенологии МЧИТ асабшиноси ва чаррохии асаб гузаронида мешавад ташхими шуоии стандартии сутунмухра, пайвархо, узвхои кафаси сина ва ташхиси шуоии функсионалии сутунмухра. Ташхиси функсионалии сутунмухра дорои имкониятхои калони ташхиси мебошад. Бо ёрии ин холати байни дискхои сутунмухраро аз худ кардан мумкин буда, вайроншавии функсоналии онро муаян менамояд, даврахои авали холатхои патологиро муаян месозад, вайроншавии биомеханикаи сутунмухра: нооромии сегментхои сутунмухра, ва аз хад зиёд ва паст будани мобилист.

  Расм. 3. Ташхиси шуоии пайвандакхои косу-сокхо.

  Расм. 4. Ташхиси шуоии функционалии кисми гардани сутунмухра.

  Расм. 5. Ташхиси шуоии функционалии кисми камари сутунмухра.

  Тартиби кори уток- утоки шуои ба таври шабонарузи барои гузаронидани тадкикоти ташхиси барои калонсолон ва кудакон кор мекунад.

  Лаборантони пуртачрибаи дорои дарачаи якум ташхисхои шуоии бемори асаб, чаррохии асаб ва шуътахои эхёгарию кабулгохро мегузаронанд. Мудати соли таквими дар уток зиёда аз 19500 –20000 беморон аз чумлаи ИДС, ИМА, Германия, Швеция.

  Хамохангии корхои илми. Кормандони уток хамавакт дар корхои илми бо кормандони Марказхои пешрафта, конференсияхои чумхурияви ва байналмилали, семинархо фаъолона иштирок менамоянд.

  Корхои илми дар мавзухои зерин супорида шудааст – 1.Чернуха Т.Н. , Авласевич А.А. «Динамикаи клиники, рентгенологи, аломатхои нейрофизиологии беморони гарданкачии спастики хангоми такроран воридсохтани ботулотоксин», 2. Лихачёв С.А., Забаровский В.К., Авласевич А.А.«Омухтани хусусиятхои ташкилёбии цервикогеннии синдромхои дард хангоми намудхои остеохондрози гардан, тадкикоти табобати фосилави». Дар соли 2013 дар асъалаи асабшиносии актуали патент ба даст оварда шуд «Усули ташхси шуоии диференсионалии гарданкачии спастики», муалифон: Чернуха Т.Н., Авласевич А.А.

  Ташхисхои шуои дар сурати пешниход намудани роххати духтурон бо ташхиси клиники бемор гузаронида мешавад.

  Утоки компютери томографи

  Аввалин бор дар Чумхурии Беларус утоки компютери ба Компютери томографии спектралии (Дучозиба (двухэнергетическим) Discovery CT750HD тачхизонида шудааст.

  Расм. 6. Компютери томографи DISCOVERY CT750 HD

  Компютери томографии DISCOVERY CT750 HD – аввалин дар чахон системаи компютери томографии бо аксхои бехтарин мебошад (HD). Томограф бехтар мегардонад имкониятхои фазоиро то 33% барои тамоми бадан то 47% барои ташхиси дил, бо фаркият ба дастгоххои пеш истехсолшуда. Инчунин Discovery CT750 HD пешниход менамояд алгаритми чадиди реконструктуриро бо протоколхои пасти кабулкунии бемор нурхои рентгениро то 50%, бо тавозуи дастгоххои пешинаи системаи КТ. Сканери нав истифодаи имкониятхои навро, аз чумлаи аксхои динамики ва спектралиро дорад.

  Бо ифтитои техналогияи навтарини хозиразамон чамъоварии маълумот дучандшуда (тачрибави 2 маротиба), имконият пайдо шуд, ки таркиби кимиёвии бофтахоро ва дар асоси он мукоиса намоем: сангпораи роххои пешобгузар, хуни тоза ё барвактчамъшуда, баходихии гунчоиши шушхо, тагшонии подаграви дар пайвандакхои панча ва пойпанча.

  Расм. 7. Компютери томографии DISCOVERY CT750 HD

  КОМПЮТЕРИ ТОМОГРАФИ (КТ) – ин усули ташхис бо исттифодаи нурхои рентгени истифода мешавад. Лекин фаркият аз аксхои рентгении пешвакта КТ имконият дорад, ки аксхои кабатии бо буриши зиёди пахлуги бадани инсонро гузаронад. Дар ин маврид имконият дорад, ки баданро какбат-кабат то 1 мм ташхис гузаронад. Асоситаринаш хамин, ки ба воситаи КТ структурахоеро дидан мумкин, ки дар аксхои рентгении пешвакта дидан номумкин буд.

  Имкониятхои баланди ташхисии КТ намоён мешавад дар осебхо, вакте, ки бо дурустии аник вароншавии бутунии устухонхоро ё тагирёбии баъд аз осебиро муаян месозад. Ин усули ташхис хангоми дардхои шадиди пайвандакхо, беморихои сутунмухра васеъ истифода мешавад. Технологияи имкониятхои калондоштаи КТ имконияти васеъ додаст, ки ташхисхои беморихои шуш ва узвхои дохиларо гузаронид. КТ усули ташхисии ташакулёфта барои ташхиси беморони беморихои роххои нафас: бини, ковокии наздибини, гулу ва гуш мебошад.

  Истифодабарии КТ дар тиб тагиротхои чадиди куллиро ба миён оварда, имконияти баходихии холати объективии бадан ва рагхои хунгарди майнаи сарро дорад.

  Расм. 8. Компютери томографии DISCOVERY CT750 HD

  КТ ах хама маълумотнок хангоми ташхиси:

  - узвхои кафаси сина (шуш, кисми мобайни), ковокии шикам, кисми пушти шиками ва узвхои кос;
  - майнаи сар, косахонаи сар;
  - сутунмухра, устухонхо ва пайвандакхо;
  - рагхои хунгарди (аортаи кисми кафаси сина ва шикам, шараёнхои артерияви ва венагии дасту пойхо, рагхои майнаи сар, раги дарвозаигии чигар).

  Расм. 9. Дукуввагии цистернографияи беморон бо ликворея

  Расм.10. КТ-перфузияи омоси майнаи сар

  Расм. 11. КТ-ангиография

  Расм. 12. 3D реконструкцияи косахонаи сар

  Расм. 13. Узвхои кафаси сина

  Расм. 14. КТ-ангиография

  Расм.15. Дукуввагии КТ панча хангоми подагра

  Утоки томографияи магнити-резонанси

  Уток аввалин ва ягона да Чумхурии Беларус томографияи магнити-резонанси дар асоси истифодабарии баландтарин нокилии магнити бо зери фишори мавзеъи 3.0 Тесла Discovery MR750w 3.0T фирмы General Electric (USA)

  Расм. 16. Сканнери магнити-резонанси

  Яке аз навтарин Сканнери магнити-резонанси бо системаи нолии бугшавии гели, барои ичрои амалиётхои вазнини ташхиси таъин шудааст.

  Боз дар натичаи зиёд будани мавзеи магнити то 3 Тесла вакти ташхис кутох мешавад. Discovery MR750w 3.0T аз хачми пахни дастгох 70 см ва вазнбардории мизи бемор то 227кг, ки имконият медихад кисмати зиёди беморонро ташхис намояд. Просери зудамали дар мухлатхои кутохтарин маълумотхои зиёдро ташхис менамояд. Барои бемор шароити хубро бо пахши шамолдихи ва рушнои намудан ба воситаи 3 холат фарохам оварда шудааст.

  Гайри нишондод барои ташхис инхоянд: дар бемор доштани кардиостимулятор (барои кори равонии дил), дастгохи шунавоии ва имплантатхо истохсоли номуаян; вазин будани холати бемор бо асабонияти девонаги, холати масти ва наркотики, клаустрофобия (тарсончаки хангоми дар фазои танг карор доштан, дар натичаи дардхои сахт имконияти ором надоштани бемор. Хомиладори нисбатан камхавф арзёби мешавад. Агар бемор хомиладор бошад пеш азташхис ба духтури ташхискунанда маълумот дихад.

  Дар натичаи доими доштани фазои баланди магнити дар утоки ТМР даровардани мизи беморкашони ва дигар мизхое, ки аз махсулоти оханин иборат аст мумкин нест. Дастгоххои электрони ва хамаи анчомхои шахси, ки таркибашон аз махсулоти оханин иборат аст ба утоки ТМР даровардан мумкин нест. Барои баланд бардоштани муаянкунии ташхис беморон бо худ натичахои ташхисхои гузашташударо, инчунин картаи амбулатори бо роххати духтури табобатиаш ва муайян будани кисмати узвхои ташхиси биёранд.

  Тайёри барои ташхис:

  • Асосан таёрии чидди талаб карда намешавад, махфуз намудан барои хурокхури нест.

  • Асосан бемор тамоми анчомхои иборат аз охандоштаро (соат, сузанак, дастгохи шунавои) аз худ барорад.

  • Аз кисахояш тамоми анчомхои оханинро (калидхо, танга) ки фазои магнитиро ба худ мегирад ( дискетхо, карточкаи кредити)

  • Агар косметикахои аз кисматчахои оханиндошта бошад шустан лозим аст.

  • Доштани дандонхои оханин асосан ба сифати ташхис таъсири манфи намерасонад

  Ташхис:

  Хамшираи тиббии Шуморо ба утоки ташхиси КТР даъват менамояд. Ксми бадани Шумо ба зери дастгохи сканери магнити дароварда шуда хавои тоза дода мешавад. Кормандони тибби хангоми давраи ташхис аз пушти Шумо назорат мебаранд ва ба воситаи балангуякхо дар алока мебошанд.

  Хангоми ташхис овози ритмии кори дурусти дастгох шунида мешавад.

  Масъалаи авалиндарачаи Шумо– харакат накардан дар тамоми мудати ташхис (такрибан 20 дакика). Аз ин вобастаги дорад сифати аксхои ташхиси.

  Ташхис таъсири нури ба организми Шумо намерасонад ва бехайф хисобида мешвад.

  Наши контакты как проехать в центр

  Адрес: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 24

  Платные услуги: +375(17)231-78-64; +375(17)278-25-00; +375(17)271-35-46

  Регистратура (по направлениям): +375 17 370-70-39

  Справочная: +375 17 272-77-32

  Эл. почта: info@neuro.by

  Яндекс.Метрика