Поиск по сайту: 

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Switch to English
EN
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 (как проехать)

Справка: +375 17 369-77-32

Регистратура: +375 17 369-90-39

Платные услуги: +375 17 267-12-40

  Akmyradow Selimmyrat Töremyradowiç, Neÿrohirurgiÿa boÿunça kliniki ordinator (Türkmenistan)

  1. Siziñ söÿgüli halk ÿazyjyñyz?

  Hydyr Derÿaÿev; Beki Seÿtäkov; Berdi Kerbabaÿev; Magtymguly Pyragy.

  2. Siziñ söÿgüli milli baÿramçylygyñyz we onuñ aÿratynlyklary?

  Gurban baýramy-- Türkmenistan boýunça 3 günüň dowamynda giňden belleniler. Gurban baÿramy- ählumum ruhy gymmatlyklary, ahlak tämizligini we belent ynsanperwerligi ündeýän baýram bolmak bilen, tutuş dünýäde şatlykly bellenilýär.

  3. Siziñ mekdepleriñizde haÿsy dašary ÿurt dillerini öwrenÿärler?

  Rus we Iñlis dillerini.

  4. Siziñ ÿurduñyzyñ ÿašaÿjylary boš wagtlaryny nahili geçirÿärler?

  Öz mašgalalary we dost-ÿarlary bilen dynç alÿarlar.

  5. Siziñ ÿurduñyzda šuña meñzeš merkezler barmy?

  Hawa, bar.

  6. Biziñ merkezimize geleniñiz üçin siz razymy?

  Hawa.

  7. Merkezdaki (RNPC-däki) lukmançylyk enjamlary barada näme aÿdyp bilersiñiz?

  Merkez (RNPC NNH) örän ÿokary hilli enjamlar bilen enjamlašdyrylan, Ÿewropadaky merkezler bilen deñ-derejeli.

  8. Siz merkezde (RNPC) alan bilimleriñizi geljekde nahili ulanmak isleÿärsiñiz?

  Adamlara professional lukmançylyk komegini bermek üçin.

  Наши контакты как проехать в центр

  Адрес: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 24

  Платные услуги: +375 17 267-12-40; +375 17 267-52-10

  Регистратура (по направлениям): +375 17 369-90-39

  Справочная: +375 17 369-77-32

  Эл. почта: info@neuro.by

  Яндекс.Метрика